2788: 12A/25A Ith, 4NO, 120VAc coil (LC1DT25G7) & 110-250V Varistor coil suppressor (LAD4VU)

Phần #: 2788

Sự miêu tả: 12A/25A Ith, 4NO, 120VAc coil (LC1DT25G7) & 110-250V Varistor coil suppressor (LAD4VU)


Học nhiều hơn về 2788: 12A/25A Ith, 4NO, 120VAc coil (LC1DT25G7) & 110-250V Varistor coil suppressor (LAD4VU):


Gọi Heller's Bộ phận dịch vụ: +1-973-377-6800 Ext 5

12A/25A Ith, 4NO, 120VAc coil (LC1DT25G7) & 110-250V Varistor coil suppressor (LAD4VU) E-Mail Us:

Các trường có dấu * là bắt buộc

Chủ đề:

Lời nhắn:

Số sê-ri của lò:

Tên của bạn:

E-mail:

Công ty:

Điện thoại:

Địa điểm:

 

Newsletter

Ghi vào danh sách nhận thư của chúng tôi để nhận được cập nhật trong tương lai về các công nghệ mới!